Category: Arduino

Set bootloader cho AVR atmega328 3

Set bootloader cho AVR atmega328

Để lập trình cho các dòng vi điều khiển AVR có thể sử dụng rất nhiều chương trình khác nhau và nhiều cách nạp chương trình khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay chương trình...

Lưu các giá trị double, float, int… vào bộ nhớ EEPROM của arduino 2

Lưu các giá trị double, float, int… vào bộ nhớ EEPROM của arduino

Trong tất cả các chíp AVR đều có bộ nhớ eeprom, người dùng có thể lưu trữ các giá trị nhất định như các giá trị setting hệ thống, các hằng số, các biến...