Monthly Archive: Tháng Tư 2024

Ngày Đế Thích giáng hạ 0

Ngày Đế Thích giáng hạ

"Đế thích giáng hạ" là một thuật ngữ trong phong thủy và lịch pháp Trung Quốc, nghĩa là sự xuống giáng của thiên đế (thần linh hoặc tổ tiên) vào một ngày cụ thể....