Tagged: Quang học

Thủ thuật quang học

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing bcdedit -set TESTSIGNING ON bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ:...