Bài 3: Các cổng logic : AND, OR, NAND, XOR, NOT

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

3 Responses

  1. Gin viết:

    Bài viết chia sẻ những kiến thức cơ bản của các cổng logic rất chi tiết

  2. trượng viết:

    Bài viết rất hay và hữu ích chi tiết dễ hiểu

  3. QUY viết:

    thiếu cổng NOR ad ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *