Category: Quang học

Các kiến thức và thủ thuật về quang học

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing

Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ: Cài đặt Sentinel_Protection_Installer_7.5.0.exe MergeZem.reg Vào thư mục...