Category: Phần mềm

0

Plane Fit and Sphere Fit in Matlab

Ta có dữ liệu là đám mây điểm, muốn xem bố trí của đám mây điểm đó xấp xỉ một mặt phẳng hoặc mặt cầu chúng ta dùng các hàm sau: PlaneFit function C...

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing bcdedit -set TESTSIGNING ON bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ:...