Category: Phần mềm

0

Plane Fit and Sphere Fit in Matlab

Ta có dữ liệu là đám mây điểm, muốn xem bố trí của đám mây điểm đó xấp xỉ một mặt phẳng hoặc mặt cầu chúng ta dùng các hàm sau: PlaneFit

SphereFit...

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing

Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ: Cài đặt Sentinel_Protection_Installer_7.5.0.exe MergeZem.reg Vào thư mục...