Cách thêm MathType vào word 2016

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

3 Responses

  1. Lam viết:

    mở bảng đó nhưng ko có 2 file mathtype…thì làm ntn ?

  2. Nguyễn Trọng Thạch viết:

    Tôi đang dùng office 365. không thấy thư mục Microsoft office mô cả làm răng để cho marthtype vào nhỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *