Cắm đồng thời nguồn USB và nguồn ngoài cho Arduino

Các bạn cứ yên tâm cắm đồng thời nguồn ngoài cho arduino và cắm nguồn USB vào máy tính. Trong sơ đồ mạch của arduino có cơ cấu bảo vệ riêng rồi. Tức là khi nguồn ngoài cung cấp cho Arduino không có hoặc quá bé, arduino sẽ tự động chọn nguồn nuôi từ USB. Ngược lại, khi có nguồn ngoài tốt thì arduino sẽ chọn nguồn ngoài để sử dụng.

Đây là nguồn điện ngoài cung cấp cho arduino (PWRin, Giắc cắm) thông thường được cung cấp từ 7v đến 12V. Nguồn này đi qua một diode D1 (để tránh cắm ngược nguồn). Sau đó, được ic ổn áp NCP1117 chuyển đổi thành điện áp 5V cung cấp cho các bộ phận sử dụng nguồn 5V trong mạch.

Khi không có nguồn ngoài, mạch có thể sử dụng nguồn từ cổng kết nối USB như hình sau:

Nguồn 5 V từ USB cung cấp cho mạch arduino qua một P-Mosfet (T1) hoạt động như một bộ chuyển đổi nguồn. Mosfet được điều khiển bởi một bộ khuếch đại LMV358 hoạt động như bộ so sánh. Đầu âm của LMV358 được nối với nguồn 3.3 V, đầu còn lại nối với bộ phân áp 50% từ điện áp vào Vin.

Như vậy, khi Vin >6.6V thì đầu vào + của opamp lớn đầu - làm cho mosfet ngắt (tức là arduino sử dụng nguồn ngoài); khi Vin < 6.6 V, arduino sử dụng nguồn USB.

Lưu ý, Vin là điện áp ngoài cung cấp cho arduino, nguồn điện ngoài vào Giắc qua Diode rồi mới đến Vin. Khi quan diode điện áp sụt xuống 0.6 V vì vậy, khi nguồn ngoài < 7.2 V (6.6 V+0.6 V= 7.2V), Board Arduino sẽ sử dụng nguồn USB.

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *