Author: Chapichuse

Cách thay đổi thay đổi độ phân giải  khi xuất ảnh từ PowerPoint 0

Cách thay đổi thay đổi độ phân giải khi xuất ảnh từ PowerPoint

Bạn có thể thay đổi độ phân giải xuất ảnh trong Microsoft PowerPoint bằng cách lưu một slide ở định dạng hình ảnh. Có hai bước cho quy trình này: sử dụng registry hệ...

Code C# – RS232 – HEX – Checksum 0

Code C# – RS232 – HEX – Checksum

Sử dụng RS232 (truyền thông nối tiếp) trong C# Sử dụng:

2. Khai báo

3. code

0

Plane Fit and Sphere Fit in Matlab

Ta có dữ liệu là đám mây điểm, muốn xem bố trí của đám mây điểm đó xấp xỉ một mặt phẳng hoặc mặt cầu chúng ta dùng các hàm sau: PlaneFit

SphereFit...

Bài 13: Metastability trong FPGA là gì? 0

Bài 13: Metastability trong FPGA là gì?

Metastability trong FPGA là gì? Nếu bạn đã từng thử dùng một số đầu vào cho FPGA, chẳng hạn như một nút bấm, hoặc nếu bạn đã phải qua các lĩnh vực đồng hồ,...

Bài 14: Crossing Clock Domains trong FPGA (Chuyển đổi miền đồng hồ) 0

Bài 14: Crossing Clock Domains trong FPGA (Chuyển đổi miền đồng hồ)

Xử lý các lỗi thời gian và metastability Crossing clock domain trong FPGA là một nhiệm vụ phổ biến, nhưng nó là một trong nhiều thứ làm hà thiết kế kỹ thuật số gặp...