Lưu ý khi dùng Arduino kết nối mô đun GPS – Neo M8 và thư viện TinyGPS

Lưu ý khi dùng Arduino kết nối vói mô đun GPS

·  Sử dụng Anten, và đưa ra ngoài trời mới nhận được tín hiệu GPS;

·  Giao thức sử dụng tiêu chuẩn NMEA-0183: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, RMC, ZDA và GNS;

·  Cấu trúc câu truyền dữ liệu: $aaccc,c–c*hh<CR><LF>

Ký tựMã HEXMô tả
“$”24Ký tự bắt đầu.
aacccĐịa chỉ “aa” là định danh mô đun. “ccc” kiễu dữ liệu truyền về.
“,”2CDấu phẩy, để phân các các trường dữ liệu.
C–cKhối dữ liệu
“*”2ADấu ngăn cách Checksum
HhChecksum
<CR><LF>0D0AKết thúc câu dữ liệu.

Khi sử dụng thư viện tinyGPS cần lưu ý tới định danh của mô đun GPS.

Sửa Thư viện TinyGPS cho phù hợp với từng định danh mô đun sử dụng.

Ví dụ: với mô đun GPS Neo M8 -> Cần sửa câu lệnh sau:

#define _GPRMC_TERM   "GPRMC"

#define _GPGGA_TERM   "GPGGA"

Thành:

#define _GPRMC_TERM   "GNRMC"

#define _GPGGA_TERM   "GNGGA"

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *