Cấu trúc cây thư mục trong CentOS 7

Cây thư mục trong CentOS 7

/

Thư mục gốc của hệ thống (không được nhầm lẫn với /root là thư mục chính của user root). Đây là thư mục cấp cao nhất của bất kỳ hệ thống file Linux nào. Tất cả các file và thư mục khác nằm bên trong thư mục / này.

/boot

Chứa file cần thiết để khởi động hệ thống. Bộ khởi động Linux (boot loader) chứa bên trong thư mục /boot

/etc

Chứa các file cấu hình hệ thống. Các file trong thư mục này không thể được truy cập bởi những người dùng Linux bình thường.

/proc

Hệ thống file ảo chứa thông tin chi tiết về phần cứng hệ thống và bất kỳ processes nào đang chạy trong CentOS 7. Bên trong /proc, mỗi thư mục cho mọi processes Linux đang chạy, được đặt tên theo PID của processes đó. Và không giống như các thư mục khác, /proc không tồn tại trên đĩa cứng mà nằm trong bộ nhớ hệ thống (RAM), đây là lý do tại sao nó còn được gọi là hệ thống file ảo.

/dev

Chứa file thiết bị được hệ thống sử dụng để truy cập phần cứng. Trong Linux CentOS 7, tất cả các thiết bị được thể hiện bằng một file. Các file thiết bị này có thể được tìm thấy bên trong thư mục /dev. Khi bạn cắm thiết bị phần cứng vào máy tính, bạn có thể tìm thấy file liên quan đến phần cứng đó bên trong thư mục /dev. Ví dụ ổ đĩa cứng, USB, CD Rom, v.v.…

/home

Dữ liệu cá nhân của người dùng và file cấu hình chứa bên trong thư mục /home. Theo mặc định, mọi người dùng Linux đều có một thư mục chính theo tên của họ bên trong thư mục /home.

/root

Đây là thư mục chính của root super user. /root không thể được truy cập bởi những người dùng khác nếu không có đặc quyền của super user.

/var

Các dynamic file bao gồm database, thư mục cache và các file logs có thể được tìm thấy bên trong thư mục /var. Các file bên trong thư mục /var sẽ thay đổi động khi hệ thống đang chạy.

/usr

Có chứa phần mềm và chương trình cài đặt và thư viện được chia sẻ.

/usr/bin

Chứa các chương trình và lệnh phổ biến mà tất cả người dùng của hệ thống CentOS 7 đều có thể truy cập được. Ví dụ, các lệnh Linux cơ bản như ls, cd, pwd, v.v. chứa bên trong thư mục /usr/bin. Các chương trình này được thực thi bởi cả quản trị viên và người dùng Linux thông thường.

/usr/sbin

Chứa các chương trình và lệnh được quản trị viên hệ thống sử dụng. Các lệnh trong thư mục /usr/sbin trong CentOS 7 không thể được thực thi nếu không có đặc quyền quản trị.

/run

Chứa runtime data cho các processes được bắt đầu kể từ lần boot cuối cùng.

/tmp

Lưu trữ các file tạm thời. Các file bên trong thư mục /tmp sẽ tự động bị xóa sau một số ngày nhất định (thông thường sau 10 ngày)

/mnt

Sử dụng làm điểm mount thiết bị khi lắp các thiết bị theo cách thủ công.

/opt

Phần mềm và chương trình bổ sung có thể được cài đặt bên trong thư mục /opt.

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *