Xem toàn bộ JavaScript Variables của một trang web trong google chrome

Trước tiên click chuột phải chọn InspectSau đó chuyển qua thẻ Console, Paste code này trong Console và nhấn Enter:

for (var b in window) {
  if (window.hasOwnProperty(b)) console.log(b);
}

Hoặc đơn giản chỉ cần:

window

Hoặc cũng có thể vào thẻ Source rồi Add Watch: windowSau đó mở từng node trong cấu trúc cây của nó ở bên dưới để xem. Việc mở từng node để tìm dữ liệu có vẻ tốn thời gian. Do đó, chúng ta có thể copy toàn bộ cấu trúc vào bộ nhớ đệm bằng code sau:

var o = window;
var cache = [];
var a=JSON.stringify(o, function(key, value) {
  if (typeof value === 'object' && value !== null) {
    if (cache.indexOf(value) !== -1) {
      // Tránh lặp tròn (đối tượng gọi lại chính nó)
      return;
    }
    cache.push(value);
  }
  return value;
});
cache = null;
copy(a);

Sau đó, mở Notepad++ hoặc bất kỳ phần mềm soạn thảo văn bản nào quen dùng để Paste vào. Chúng ta nên vào trang http://jsbeautifier.org/ để format lại cấu trúc cho đẹp và dễ đọc trước khi tìm kiếm.

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *