Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

 1. Tắt UAC
 2. Chuyển Windows về chế độ Testing
  bcdedit -set TESTSIGNING ON
  bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS

  Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ:

 3. Cài đặt Sentinel_Protection_Installer_7.5.0.exe
 4. MergeZem.reg
 5. Vào thư mục mk_18.0.3\MultiKey64 và chỉnh thuộc tính filedevcon.exe như sau:Sau đó nhắp đúp để chạy install.cmd, chạy xong sẽ thấy xuất hiện KEY mới trong Devices Manager
 6. Chạy chương trình dseo.exe (Run as Administrator) để đăng ký file Multikey.sys trong thư mục:
  C:\Windows\System32\drivers\MultiKey.sys
 7. Khởi động lại máy
 8. Cài Zemax

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *