Từ đường truyền của tia thực qua hệ thống quang học đến quang sai của nó.

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *