Tải trọng gió nhà cao tầng

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

2 Responses

  1. Huy viết:

    y_{ji} – dịch chuyển ngang tỷ đối của công trình ở độ cao z ứng với dạng dao động riêng tính toán: bạn cho mình hỏi rõ hơn về giá trị này được k? nó được tính như thế nào

  2. Mr.Phan viết:

    Khi xuất dữ liệu “Diaphragm Center of Mass” từ Etabs, sẽ có các cột [Story | Diaphragm | Load Case/Combo | UX | UY | … ], trong đó Load Case/Combo là Modal, bạn cần biết Modal nào giao động theo phương Y, và Modal nào giao động theo phương X. Tương ứng sẽ lấy giá trị UY và UX của tất cả các tầng chính là yji

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *