Align text vertical center in DIV with CSS

CSS:

#container {
display: table;
}
#inner {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
line-height: normal;
}

HTML:

<div id=container><div id=inner>The TEXT here!</div>

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *