Mở rộng Ma trận để tiện trong việc xử lý ảnh

Note:

Trong xử lý ảnh, nhận các đối tượng ở sát biên của ảnh rất khó bằng những kỹ thuật thông thường. Chính vì vậy người ta thường mở rộng ảnh gốc với một nền xác định rồi mới xử lý.

- Trong OpenCV 3.0 có hàm: CopyMakeBorder  chỉ vậy thôi mà mất một thời gian dài tìm cách thực hiện...

 

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *