Cách thay đổi thay đổi độ phân giải khi xuất ảnh từ PowerPoint

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

2 Responses

  1. Cảm ơn bạn chia sẻ! Mình làm thành công! hay lắm!

  2. Hoạn Thư viết:

    cám ơn đã chia sẻ, tuy nhiên các phiên bản thấp hơn 16 sẽ không có chức năng này, đành phải làm lại hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *