Cách thay đổi thay đổi độ phân giải khi xuất ảnh từ PowerPoint

Bạn có thể thay đổi độ phân giải xuất ảnh trong Microsoft PowerPoint bằng cách lưu một slide ở định dạng hình ảnh. Có hai bước cho quy trình này: sử dụng registry hệ thống để thay đổi cài đặt độ phân giải mặc định cho các trang chiếu , và sau đó thực sự lưu bản chiếu dưới dạng hình ảnh ở độ phân giải mới

Bước 1: Thay đổi cài đặt độ phân giải xuất ảnh.

Vào Regitstry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\PowerPoint\Options

Edit - > New ->DWORD (32bit)value-> ExportBitmapResolution

CHọn giá trị độ phân giải:

Decimal valueFull-screen pixels (horizontal × vertical)Widescreen pixels (horizontal × vertical)Dots per inch (horizontal and vertical)
50500 × 375667 × 37550 dpi
96 (default)960 × 7201280 × 72096 dpi
1001000 × 7501333 × 750100 dpi
1501500 × 11252000 × 1125150 dpi
2002000 × 15002667 × 1500200 dpi
2502500 × 18753333 × 1875250 dpi
3003000 × 22504000 × 2250300 dpi

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

2 Responses

  1. Cảm ơn bạn chia sẻ! Mình làm thành công! hay lắm!

  2. Hoạn Thư viết:

    cám ơn đã chia sẻ, tuy nhiên các phiên bản thấp hơn 16 sẽ không có chức năng này, đành phải làm lại hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *