Category: Uncategorized

Cách thay đổi thay đổi độ phân giải  khi xuất ảnh từ PowerPoint 0

Cách thay đổi thay đổi độ phân giải khi xuất ảnh từ PowerPoint

Bạn có thể thay đổi độ phân giải xuất ảnh trong Microsoft PowerPoint bằng cách lưu một slide ở định dạng hình ảnh. Có hai bước cho quy trình này: sử dụng registry hệ...

Code C# – RS232 – HEX – Checksum 0

Code C# – RS232 – HEX – Checksum

Sử dụng RS232 (truyền thông nối tiếp) trong C# Sử dụng:

2. Khai báo

3. code