Bài 1. Giới thiệu KeystoneJS

keystonejs

Giới thiệu

KeystoneJS là một framework mã nguồn mở dành cho việc phát triển các database-driven websites, ứng dụng và APIs bằng Node.js. Trên nền tảng ExpressMongoDB.

Keystone sẽ cấu hình Express - máy chủ web thực tế Node.js cho bạn và kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn bằng Mongoose (Mongoose là thư viện mô hình hóa dữ liệu đối tượng (object data modeling - ODM) cung cấp môi trường mô hình hóa nghiêm ngặt cho dữ liệu của bạn, thực thi cấu trúc khi cần mà vẫn duy trì tính linh hoạt giúp MongoDB trở nên mạnh mẽ)

Tính năng

Dynamic Routes: Keystone khởi tạo với những thành phần tốt nhất để thiết lập ứng dụng MV * cho bạn và giúp dễ dàng quản lý các Templates, Views và Routes.

Database Fields: IDs, Strings, Booleans, Dates và Numbers là các khối xây dựng cơ sở dữ liệu của bạn. Keystone xây dựng trên những thứ này với các loại trường thực tế, hữu ích như name, email, password, address, image và các trường quan hệ (và hơn thế nữa)

Admin UI được tạo tự động: Dù trong lúc đang xây dựng ứng dụng hoặc khi ứng dụng được vận hành như một hệ thống quản lý nội dung cơ sở dữ liệu, UI của Keystone sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp quản lý dữ liệu của bạn dễ dàng.

Code đơn giản hơn: Đôi khi, có thể code phức tạp để làm những việc đơn giản. Keystone giữ cho mọi thứ đơn giản - như tải dữ liệu trước khi hiển thị nó trong chế độ View.

Xử lý Form: Bạn muốn xác thực một Form, tải lên một hình ảnh và cập nhật cơ sở dữ liệu của bạn với một dòng duy nhất? Keystone có thể làm điều đó, dựa trên các mô hình dữ liệu bạn đã xác định.

Quản lý Session: Keystone cung cấp sẵn các tính năng xác thực và quản lý Session, bao gồm tự động mã hóa cho các trường mật khẩu.

Gửi email: Keystone giúp bạn dễ dàng thiết lập, xem trước và gửi email theo template cho ứng dụng của bạn. Nó cũng tích hợp với Mandrill (dịch vụ gửi email giao dịch tuyệt vời của Mailchimp)

Yêu cầu cần có

  • Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Node.js JavaScript runtime. Keystone 4 đã được thử nghiệm nhiều nhất với Node 6, nhưng phải tương thích với các bản phát hành sản xuất mới hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bản phát hành Node LTS (Long Term Support) cho vòng đời hỗ trợ mở rộng và tính ổn định của chúng.
  • Bạn cũng sẽ cần truy cập vào máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB được cài đặt cục bộ hoặc được lưu trữ từ xa. Keystone 4 phải tương thích với các bản phát hành sản xuất hiện tại của MongoDB.
  • Bạn sẽ cần kiến thức làm việc với JavaScript, Node.js và npm để sử dụng Keystone. Làm quen cơ bản với các khái niệm cơ sở dữ liệu và MongoDB cũng sẽ hữu ích.

Bắt đầu từ đâu?

Hướng dẫn cài đặt nhanh: Nếu bạn muốn có được một dự án và chạy local nhanh nhất, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với Keystone Yeoman Generator. Trình tạo Keystone Yeoman giúp bạn tạo một dự án đầy đủ sẵn sàng để npm start với các tính năng tùy chọn như blog cơ bản, feedback form và thư viện hình ảnh.

Thiết lập từ đầu: Nếu bạn muốn viết code từ đầu, hãy xem 4 bước hướng dẫn giúp bạn cách thiết lập các tệp và cài đặt cốt lõi để giúp bạn bắt đầu với Keystone.

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *