Thư mục ẩn cứng đầu

Trong quá trình sử dụng máy vi tính, chắc chắn có lần bạn sẽ gặp phải tình huống này (xem hình). Thư mục ẩn (hidden folder)Trường hợp này thường thấy nhất do virus gây ra. Folder bị ẩn mà không thể hiện nó lại bằng cách thông thường. Lúc đó bạn cần làm gì?

Đây là cách:

  1. Nhấn tổ hợp phím: Windows + R, Gõ: cmd Enter để mở Command Prompt
  2. Dùng lênh CD để chuyển đến vị trí chứa Folder cần điều chỉnh. Ví dụ: D:\>CD FolderName
  3. Gõ lệnh: ATTRIB -H -S "Tên Folder bị ẩn" /S /D  ( nhấn Enter )
    Cũng có thể dùng các ký tự đại diện để thao tác cùng lúc nhiều Folder.
    Ví dụ: ATTRIB –S –H *.* /S /D   ( nhấn Enter )

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *