Cài môi trường phát triển PHP trên MacOS

Giới thiệu

Ngoài XAMPP, AMPPS tiện dụng, trên website Laravel có hướng đẫn sử dụng Laravel Valet.

Laravel Valet là một môi trường phát triển tối giản cho MacOS. Laravel Valet cấu hình máy Mac của bạn để luôn chạy Nginx ở chế độ nền khi máy của bạn khởi động. Sau đó, bằng cách sử dụng DnsMasq, Valet ủy quyền tất cả các yêu cầu trên miền *.test để trỏ đến các trang web được cài đặt trên máy cục bộ của bạn.

Nói cách khác, Valet là một môi trường phát triển Laravel cực nhanh, sử dụng khoảng 7 MB RAM. Valet không phải là sự thay thế hoàn toàn cho Sail hoặc Homestead, nhưng cung cấp một sự thay thế tuyệt vời nếu bạn muốn những điều cơ bản linh hoạt, thích tốc độ cực cao hoặc đang làm việc trên máy có dung lượng RAM hạn chế.

Cài đặt

Valet yêu cầu macOS và Homebrew. Trước khi cài đặt, đảm bảo rằng không có chương trình nào khác như Apache hoặc Nginx đang dùng cổng 80 của máy local của bạn.

brew update
brew install php

Sau khi cài đặt PHP, bạn đã sẵn sàng để cài đặt trình quản lý gói Composer. Có thể cài từ brew

brew install composer

Ngoài ra, bạn nên đảm bảo thư mục ~/.composer/vendor/bin nằm trong PATH của hệ thống. Sau khi Composer đã được cài đặt, bạn có thể cài đặt Laravel Valet:

composer global require laravel/valet
valet install

Sau khi Valet được cài đặt, hãy thử ping bất kỳ miền *.test nào, vd: ping foobar.test. Nếu Valet được cài đặt đúng cách, bạn sẽ thấy phản hồi trên 127.0.0.1.

Valet sẽ tự động start các dịch vụ cần thiết cùng hệ điều hành.

PHP Versions

Valet cho phép bạn chuyển đổi các phiên bản PHP bằng cách sử dụng lệnh valet use php@version. Valet sẽ cài đặt phiên bản PHP được chỉ định qua Homebrew nếu nó chưa được cài đặt:

valet use php@8.1
valet use php

Bạn cũng có thể tạo file .valetrc trong thư mục gốc của dự án. File .valetrc phải chứa phiên bản PHP mà trang web sẽ sử dụng

Database

Nếu ứng dụng của bạn cần cơ sở dữ liệu, hãy xem DBngin, công cụ này cung cấp công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tất cả trong một miễn phí bao gồm MySQL, PostgreSQL và Redis. Sau khi DBngin đã được cài đặt, bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của mình tại 127.0.0.1 bằng cách sử dụng tên người dùng gốc và một chuỗi trống cho mật khẩu.

Cài đặt lại

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt Valet, việc thực thi lệnh composer global require laravel/valet tiếp theo là valet install sẽ đặt lại cài đặt của bạn và có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Trong một số ít trường hợp, có thể cần phải thiết lập lại cứng Valet bằng cách thực hiện valet uninstall --force tiếp theo là valet install.

Nâng cấp Valet

Bạn có thể cập nhật cài đặt Valet của mình bằng cách thực thi lệnh composer global require laravel/valet trong terminal. Sau khi nâng cấp, bạn nên chạy lệnh valet install để Valet có thể thực hiện nâng cấp bổ sung cho các tệp cấu hình của bạn nếu cần.

Pack và Link

cd ~/Sites
valet park
cd ~/Sites/laravel
valet link
cd ~/Sites/laravel
valet link application
valet link api.application

Liệt kê các liên kết

valet links

Unlink

cd ~/Sites/laravel
valet unlink

TLS using HTTP/2

valet secure laravel
valet unsecure laravel

Xem thêm các sử dụng khác tại https://laravel.com/docs/10.x/valet

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *