Lưu các giá trị double, float, int… vào bộ nhớ EEPROM của arduino

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

2 Responses

 1. Reed Noel viết:

  mình theo hướng dẫn bị lỗi, nhờ giúp đỡ:
  ‘struct EEPROMClass’ has no member named ‘WriteInt’

 2. Chapichuse viết:

  Bạn thử làm theo các bước sau:
  1. Download thu viện về: https://github.com/thijse/Arduino-EEPROMEx/archive/master.zip
  2. Vào Aruino menu > Sketch > Include library > Add .Zip library, Chọn file Zip vừa tải về
  3. Chạy thử đoạn code sau:

  #include // Chỉ cần Include file này

  int address = 0; //địa chỉ cần ghi vào
  double input = 100.12; //Giá trị cần ghi vào EEprom
  double output = 0;// Giá trị cần đọc ra từ EEprom

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  EEPROM.writeDouble(address, input);
  output = EEPROM.readDouble(address);
  Serial.print(address);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(output);
  Serial.println();
  }

  void loop()
  {
  }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *