Thay đổi Timezone trên CentOS

1. Kiểm tra Timezone

# date

2. Thay đổi Timezone theo múi giờ Việt nam

# rm -f /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

3. Đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam

Cài đặt NTP

# yum install -y ntpdate

Đồng bộ NTP server Việt Nam

# ntpdate vn.pool.ntp.org

Hiện tại chỉ có 4 servers tại Việt Nam nên có thể cân nhắc sử dụng server Asia

# ntpdate asia.pool.ntp.org

Danh sách các servers tham khảo thêm tại: NTP Pool Servers

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *