izTuts Blog

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing bcdedit -set TESTSIGNING ON bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ:...

Quay ảnh trong EmguCV 3.0 0

Quay ảnh trong EmguCV 3.0

Tốn thời gian quá, cuối cùng cũng quay được ảnh: RotationMatrix2D mat_ro; mat_ro = new RotationMatrix2D(card.Center, card.Angle, 1); Mat dst = BinaryFrame.Clone(); CvInvoke.WarpAffine(BinaryFrame, dst, mat_ro, new Size(400, 200));     // Bổ sung hàm quay ảnh...

0

Align text vertical center in DIV with CSS

CSS: #container { display: table; } #inner { display: table-cell; vertical-align: middle; line-height: normal; } HTML: <div id=container><div id=inner>The TEXT here!</div>

0

Cách xóa các file cũ hơn N ngày

Bằng cách sử dụng forfiles command line có sẵn của windows, bạn có thể xóa files cũ hơn N ngày. Đặt trường hợp bạn có một thư mục chứa các files backup dữ liệu quan trọng,...

0

Làm việc với file INI trong c#

Khi lập trình, đôi lúc chúng ta cần lưu những thông số cần thiết để cấu hình cho phần mềm. Cách thông thường là sử dụng các file INI. Ngoài việc lưu các thông...