Bài 12: Thời gian thiết lập và thời gian giữ tín hiệu trong FPGA.

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

1 Response

  1. Nguyễn Xuân Nghĩa viết:

    Bài viết của bạn thật tốt, mình đọc cảm thấy rất dễ hiểu và giải đáp cho mình một số kiến thức mà trước đây hơi ” lơ mơ” về FPGA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *