Cài đặt React Native với Create React Native App (CRNA)

Create React Native App (CRNA) là một công cụ mới, giúp tạo dự án React Native dễ hơn rất nhiều. Ý tưởng của CRNA lấy cảm hứng từ Create React App và là sản phẩm của sự hợp tác giữa Facebook và Expo (trước đây là Exponent).

Nhiều Developers mệt mỏi với việc cài đặt và cấu hình các Dependencies, đặc biệt là cho Android. Với CRNA, chúng ta không cần phải dùng Xcode hay Adroid Studio mà vẫn có thể phát triển App cho thiết bị Android hay iOS ngay cả trong môi trường Linux hoặc Windows. Điều này được thực hiện nhờ vào ứng dụng Expo, nó sẽ load và chạy dự án CRNA viết bằng JavaScript mà không cần biên dịch.

Lưu ý rằng: CRNA đã được hợp nhất với Expo CLI. Vậy nên giờ bạn có thể sử dụng expo init để tạo dự án của mình. Lệnh create-react-native-app được tương thích ngược (có thể search thêm để tìm hiểu _ trong phạm vi bài này sẽ không đề cập tới)


Sau đây là các bước cài đặt trên Windows

Bước 1: Cài Nodejs và Git

https://nodejs.org/en/download/

https://git-scm.com/downloads

Tải về phiên bản dành cho Windows của bạn và cài đặt bình thường

Bước 2: Cài Expo CLI, tạo App mới, cài thư viện NativeBase

npm install -g expo-cli

expo init new-app

cd new-app

npm install native-base --save

Bước 3: Chạy ứng dụng

npm install -g expo-cli

npm install @expo/vector-icons --save

expo start

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *