Author: Chapichuse

Set bootloader cho AVR atmega328 4

Set bootloader cho AVR atmega328

Để lập trình cho các dòng vi điều khiển AVR có thể sử dụng rất nhiều chương trình khác nhau và nhiều cách nạp chương trình khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay chương trình...

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing

Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ: Cài đặt Sentinel_Protection_Installer_7.5.0.exe MergeZem.reg Vào thư mục...

Quay ảnh trong EmguCV 3.0 0

Quay ảnh trong EmguCV 3.0

Tốn thời gian quá, cuối cùng cũng quay được ảnh:

    // Bổ sung hàm quay ảnh để sử dụng public static Mat RotateImage(Mat image, float angle) { RotationMatrix2D mat_ro; Size size = new...